Generalforsamling

Generalforsamling


Generalforsamling 2023:

Referat generalforsamling 2023

Regnskab 2022

Budget 2023

Indlæg om udviklingen på Tversted strand ved Niels Maarbjerg Olesen


Generalforsamling 2022:

Referat 

Beretning 2022

Regnskab 2021

Budget 2022


Generalforsamling 2021:

Referat

Beretning 2021

Regnskab 2020

Budget 2021

Notat fra Hjørring Kommune angående hegning/græsning nord for Poul Ankers Klit

Se bilag

Bestyrelsen


Referat 2020: 

Referat

Regnskab for 2019

Budget for 2020


Referat 2019

Se bilag

Regnskab for 2018 og budget for 2019 samt ældre referater kan rekvireres hos formanden på mail: post@poulankerskilt.dk


Referat 2018.

Se bilag


Referat 2017

Se bilag


Referat 2016

Se bilag


Referat 2015

Se bilag


Referat 2014

Se bilag


Referat 2013 

Se bilag


Referat ekstraordinær generalforsamling 2012

Se bilag


Referat 2012

Se bilag

 

Referat 2011

Se bilag