Nyheder

Nyheder

2024.05.06

Lokalplan Kornblomstvej, Klitrosevej m.fl.

Lokalplan for naboområdet mod vest, der indtil nu ikke har været omfattet af lokalplan, er nu vedtaget og den endelig udgave er vedhæftet.

 

Poul Ankers Klit har uændret sin egen lokalplan fra 1995 der kan læses her https://poulankersklit.dk/1%20Ny%20Hjemmeside/Link/Lokalplan%20713,1.pdf

Bestyrelsen

 

2024.04.24

Udkast til plejeplan

Vedhæftet udkast til plejeplan for den nye fredning i området mellem Flodbækken og Tversted Å. Eventuelle kommentarer kan sendes til post@poulankersklit.dk  

Bestyrelsen

 

2024.01.22

Lokalplan Kornblomstvej, Klitrosevej m.fl.

Hjørring Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan for område, som ikke hidtil har været omfattet af lokalplan.

 

Forslaget kan læses her:

 

https://hjoerring.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer-og-afgoerelser/2024/jan/sommerhusomraade-ved-kornblomstvej-klitrosevej-mfl-tversted-forslag-til-lokalplan

 

Det er muligt at afgive høringssvar frem til 12. februar 2024.

Bestyrelsen

 

2023.12.05

Afhentning af kvas og grene

24 grundejere var tilmeldt og opgaven er afsluttet.

 

Vedligehold af veje

Vedligehold planlægges næste gang udført i det tidlige forår inden påske. Kør meget langsomt og forsigtigt. Den første sne er faldet, og der gøres opmærksom på at grundejerforeningen ikke rydder sne i området.

 

Bestyrelsen ønsker alle grundejere glædelig jul og godt nytår


2023.08.08

Veje og stier:

Stierne fra Haren til Østervej og Haren til Svallerhulvej har nu som nævnt på generalforsamlingen fået ny grusbelægning for at sikre bedre forhold for bl.a cyklende.

 

Vejsiderne planlægges klippet i september måned og kørsel med vejhøvl inden efterårsferien.

 

Afhentning af kvas og grene:

Der tilbydes afhentning af kvas og grene i forbindelse med efterårsferien. Formålet er at reducere risikoen for brand, sikre fri færdsel på veje, vendepladser og stier samt hjælpe med at sikre området som åben klit natur. 

Tilmelding sker ved mail til post@poulankersklit.dk senest lørdag den 21. oktober. I tilmelding anføres husets adresse.

Kvas og grene der ønskes fjernet skal ligge i vejsiden senest ved udgangen af søndag den 22. oktober.

Bestyrelsen


2023.03.27

Vedligehold af veje

Der er aftalt vedligehold af veje med vores entreprenør. Der planlægges tilført 40 tons grus og efterfølgende afretning med vejhøvl. Vejrforholdene afgør om det bliver udført inden påske. Kør meget langsomt og forsigtigt.

Bestyrelsen

 

2023.02.03

Afhentning af affald

Opmærksomheden henledes på at afhentning af affald er ændret. Der afhentes som standard mad/restaffald hver anden uge hele året og plast/metal/papiraffald hver fjerde uge hele året. Se nærmere på dette  link

https://hjoerring.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx 

hvor man kan indtaste husets adresse og danne kalender med datoerne for afhentning.

Bestyrelsen


2022.12.13

Afhentning af kvas og grene

23 grundejere var tilmeldt og opgaven er afsluttet. Der ligger 2 bunker flis, som vil blive anvendt på stierne når vejret tillader det.

 

Klipning af vejsider

Vi er som nævnt tidligere i gang med at finde privat entreprenør til opgaven, som først ventes udført i det nye år

 

Vedligehold af veje

Vedligehold planlægges næste gang udført i det tidlige forår inden påske. Kør meget langsomt og forsigtigt. Den første sne er faldet, og der gøres opmærksom på at grundejerforeningen ikke rydder sne i området.

 

Bestyrelsen ønsker alle grundejere glædelig jul og godt nytår

 

2022.11.14

Afhentning af kvas og grene

Afhentningen er forsinket i forhold til planen, men er ikke glemt og forventes udført i november.

 

Klipning af vejsider

Hjørring Kommune har bedt os finde en privat entreprenør til opgaven, og det er vi i gang med. Tidspunkt for udførelse kan endnu ikke oplyses.

 

Vedligehold af veje

Der er udført vedligehold med vejhøvl i ugen før efterårsferien. Vi er på vej ind i en svær årstid for vedligehold af veje, så kør meget langsomt og forsigtigt. Det er tilladt på eget initiativ at fylde grus der ligger ude i vejsiderne i hullerne.

Bestyrelsen

 

2022.09.18

Afhentning af kvas og grene

Der tilbydes afhentning af kvas og grene i forbindelse med efterårsferien. Formålet er at reducere risikoen for brand samt hjælpe med at sikre området som åben klit natur. Vær særligt opmærksom på beplantning der generer færdsel ved vendepladser, veje og stier.

Tilmelding sker ved mail til post@poulankersklit.dk gerne så snart som muligt af hensyn til planlægning og senest lørdag den 22. oktober. I tilmelding anføres husets adresse.

Kvas og grene der ønskes fjernet skal ligge i vejsiden senest ved udgangen af søndag den 23. oktober. Flishugning og fjernelse planlægges udført af Tverstedflis i den følgende uge.

 

Afskærmning af affaldscontainere

Fra 2023 skal sommerhusejere også sortere affald, og i slutningen af 2022 afleverer Hjørring kommune 2 stk. containere ved sommerhusene (materiale hård plast).

På baggrund af lokalplan 713.1 afsnit 1.8.10 anbefaler bestyrelsen sommerhusejerne at afskærme containeren, således at de ikke væltes af vinden eller virker skæmmende i naturen.

Det findes en del løsninger på afskærmning og kravene om placering på grunden er bestemt i Hjørring kommunes affaldsregulativ. Kravene til adgangsforhold på vejene opfyldes af grundejerforeningen. Enkelte grundejere kan evt. blive bedt om beskæring af træer og buske.

Bestyrelsen kommer ikke med forslag om samlet indkøb og opsætning af afskærmning, men kan informere om muligheder for såvel ”gør det selv grundejeren” og en fuld færdig løsning leveret på sommerhusadressen. Prisleje fra omkring kr. 1600,00 til kr. 7.500,00. Inspiration til udformning ses flere steder i området.


Muligheder bestyrelsen bekendt:

  • Gør det selv – husk plads til 2 containere
  • Tversted løsning – materialepakke og tegning gennem f.eks. Bygma Bindslev
  • Byggemarkedsløsning – afskærmninger findes i mange byggemarkeder
  • Forskellige lokale tømrerfirmaer tilbyder løsninger og opsætning
  • 3 modeller for fuld og færdigmonteret løsning via PMU (Socialøkonomisk Værksted, Sindal, nærmere herom ved Henrik, 24494716 )

Bestyrelsen


2022.04.01

Vedligehold af veje:

Der er udført vedligehold af veje i foreningen. Der er tilført 50% ekstra grus i forhold til vedligehold op til påske sidste år. Kør langsomt så holder vejene længere.

 

Hegning i det fredede område:

Der er påbegyndt hegning i de fredede områder nord og øst for Poul Ankers Klit. Hegningen følger grundlæggende det kort, som blev præsenteret i forbindelse med generalforsamlingen, og kan findes her https://poulankersklit.dk/1%20Ny%20Hjemmeside/Generalforsamling/Pamflet%20-%20hvorfor%20skal%20der%20afgr%C3%A6sses.pdf

 

Indbrud i området:

Der er rapporteret om indbrud i området omkring Slugten. Rapportering er sket fra flere sider på baggrund af Nabohjælp App.

Bestyrelsen

 

2022.02.08

Regulativ husholdningsaffald:

Hjørring Kommune har udsendt nyt regulativ med regler for håndtering af husholdningsaffald (link til dokument). Bestyrelsen har i lighed med en række andre grundejerforeninger i Tversted valgt at støtte høringssvar (link til dokument) udarbejdet af grundejerforeningen Vesterklit.

Bestyrelsen

 

2022.02.06

Vejenes tilstand:

Der er en del huller i vejene, så kør forsigtigt. Der planlægges vedligehold når vejrforholdene tillader det, så vidt muligt inden påskeferien.

Bestyrelsen


2022.01.27

Nu freder vi klitterne ved Tversted

Link


2022.01.08

Internet adgang:

Grundejerforeningen havde en begrænset involvering da Nord Energi gravede fiber ned i området, men vi har iøvrigt ikke indflydelse på produktudbud.  På baggrund af henvendelser vil vi dog henlede opmærksomheden på, at Nord Energi ikke længere er udbyder af Internet og TV, da Bredbaand Nord blev overdraget til først Eniig og siden Stofa.

 

Nord Energi er dermed alene fibernet ejer, men de har så åbnet nettet for mere end 10 udbydere af Internet og TV.  Oversigten over udbydere kan ses på dette link https://nordenergifibernet.dk/udbydere/

Bestyrelsen


2021.12.12

23 grundejere var tilmeldt flishugning af kvas, der blev udført af Tverstedflis efter efterårsferien. En del flis blev benyttet på Stien Rævevej-Svallerhulvej der nu er omlagt jf. tidligere annoncering her på hjemmesiden.

 

Hjørring Kommune vil igen i år i løbet af vinteren udføre arbejde på fællesarealer primært fokuseret på fjernelse af selvsåede birketræer og vækst af hybenroser. Grundejere er velkomne til at støtte arbejdet, der mest effektivt gøres ved at rykke nye birkeskud på fællesarealerne op.

 

Den første sne er faldet, og der gøres opmærksom på at grundejerforeningen ikke rydder sne i området.

 

Bestyrelsen ønsker alle grundejere glædelig jul og godt nytår


2021.11.04

Nyhedsbrev fra samarbejdet mellem grundejerforeningerne omhandlende kystbeskyttelse i Tannisbugt samt naturpleje og hegning i de fredede områder. (link til vedhæftede dokument)

 

Veje og vejsider Vejsider planlægges klippet i november måned. Huller i vejene er udbedret ved kørsel med høvl i ugen før efterårsferien uden tilførsel af grus(der blev tilført 80 tons grus i foråret).

Bestyrelsen


2021.10.05

Sti Rævevej-Svallerhulvej

Bestyrelsen overvejer en omlægning af stien fra Rævevej til Svallerhulvej. Ændringen ses på vedlagte tegning og er markeret med pæle i terrænet. Samtidig sikres at skel forholdene respekteres.


Team Natur i Hjørring Kommune har givet denne kommentar:

"Det er helt ok at flytte stien. Den kommer jo derud hvor den egentlig altid skulle have gået. Det bedste er, hvis den kan nøjes med at være en trampet sti, men hvis det er nødvendigt at planere på terrænet, er det også ok, bare det bliver i begrænset omfang."


Eventuelle bemærkninger sendes til post@poulankersklit.dk senest 23. oktober.

(Bilag)

Bestyrelsen

 

2021.08.16

Afhentning af kvas og grene:

Der tilbydes afhentning af kvas og grene i forbindelse med efterårsferien. Formålet er at reducere risikoen for brand samt hjælpe med at sikre området som åben klit natur ved at lette bortskaffelsen.

 Tilmelding sker ved mail til post@poulankersklit.dk gerne så snart som muligt af hensyn til planlægning og senest lørdag den 23. oktober. I tilmelding anføres husets adresse.

 

Kvas og grene der ønskes fjernet skal ligge i vejsiden senest ved udgangen af søndag den 24. oktober. Flishugning og fjernelse planlægges udført af Tverstedflis tidligt i den følgende uge.

Bestyrelsen


2021.07.05

Nedtagning af postkasser: 

Hvis man ikke længere ønsker at have en postkasse i postkasseanlægget skal man selv nedtage den og sende mail til post@poulankersklit.dk så den fjernes fra postkasse oversigten. (Se mere)

NB: Der skal bruges Torx T15 bits til skruer. (Se foto)

Bestyrelsen 


2021.03.13

Vejene

Der er en del huller i vejene oven på vinteren. Vedligeholdelse udføres så snart vejrsituationen tillader det. 

Bestyrelsen


2021.02.28

Indbrudsforsøg i sommerhus: 

Til orientering kan vi oplyse, at der har været forsøg på indbrud(vindue beskadiget) i et hus på Månedalsvej i starten af februar. Bestyrelsen opfordrer fortsat til at lave aftaler med naboerne om opsyn med husene. Orienter gerne bestyrelsen pr. telefon eller mail, så vi har overblik over problemets omfang.

 

Affaldssortering: 

Vær opmærksom på at pap ikke længere kan afleveres ved genbrugspletter, men skal afleveres på genbrugsstation.

https://poulankersklit.dk/1%20Ny%20Hjemmeside/Link/Oversigt%20afleveringssteder%20af%20affald.pdf

Bestyrelsen


2020.12.12

Glædelig jul og godt nytår: Bestyrelsen for grundejerforeningen ønsker alle grundejere glædelig jul og godt nytår. Der gøres opmærksom på at vejene ikke ryddes for sne.


2020.11.11

Arbejde på fællesarealer og ved Flodbækken:

Hjørring kommune planlægger at udføre arbejde i november/december. Vores ønskeliste på baggrund af tur i området:

 

-Rydning af selvsåede birketræer langs stien der starter ved Svallerhulvej(mellem Månedalsvej og     Flodbækvej) og munder ud i Højmosen.

-Rydning af selvsåede birketræer på hele højmosen og hybenroser ved stien i nordenden.

-Rydning af hybenroser i østenden af fællesarealet mellem Bakkevej og Månedalsvej.

 

-Klipning af den direkte sti langs Flodbækken og den østlige og vestlige omkørselssti.

-Stien ved den yderste klit hæves på de to laveste steder og der klippes af buske så man kan gå oprejst.

-Grødeskæring fra yderste klit til broen til Vesterklit.

  

Nyhedsbrev fra samarbejdet mellem grundejerforeninger(link til nyhedsbrev)

Bestyrelsen


2020.10.05

Træfældning: 

Grundejerforeningen planlægger i efteråret træfældning i højre side af Månedalsvej i området hvor vejen og stien langs østsiden af foreningen mødes. Det forventes at vejen kortvarigt vil være spærret. Grundejerne Månedalsvej 10-19 orienteres i en mail når tidspunktet er kendt.

Bestyrelsen


2020.09.01

Afhentning af kvas og grene:

Der tilbydes i år afhentning af kvas i forbindelse med efterårsferien. Formålet er at reducere risikoen for brand ved kvas der ligger på grundene samt hjælpe med at sikre området som åben klit natur.

 

Tilmelding sker ved mail til post@poulankersklit.dk gerne så snart som muligt af hensyn til planlægning og senest lørdag den 17. oktober. I tilmelding anføres husets adresse.

 

Kvas der ønskes indsamlet skal ligge i vejsiden senest ved udgangen af søndag den 18. oktober. Indsamling planlægges til tidligt i den følgende uge.

Bestyrelsen


2020.08.23

Nyhedsbrev fra samarbejdet mellem grundejerforeninger der fokuserer på visionen for Tversted og forskellige muligheder for at følge dette arbejde og andre aktiviteter i Tversted via Facebook og hjemmesider.

Link til nyhedsbrev

Bestyrelsen


2020.07.07

Naturpleje og Brandfare: 

Af hensyn til at bevare Poul Ankers Klit som åbent klitlandskab og af hensyn til brandfare er det vigtigt at sikre den nødvendige naturpleje og undgå bunker af kvas på grundene. Der planlægges igen i år med afhentning af kvas og grene i vejsiderne omkring efterårsferien. Langsigtet er det mere hensigtsmæssigt, at den enkelte grundejer tager ansvar for dette og der gives her nogle hjælpemuligheder:

 

Foreningen kan henvise til lokale, der har udstyr til fældning, kløvning, flishugning og kan levere alt fra enkeltdele til totalløsning med fjernelse af alt.

 

Foreningen kan derudover formidle kontakt til lokale, der lejer flishugger ud, og der betales kun efter timeforbrug, for de der selv vil udføre. 

 

Henvendelse til post@poulankersklit.dk eller 40328303.

 

I lokalplanen https://poulankersklit.dk/1%20Ny%20Hjemmeside/Link/Lokalplan%20713,1.pdf er det afsnit 1.8.5 der er væsentligt at kende omkring beplantning. Bemærk at der er undtagelse fra principperne for grunde der grænser op til Østervej.

Bestyrelsen


2020.03.30

Stier mod havet: 

Vi har i samarbejde med de andre grundejerforeninger i efteråret lavet en aftale med kommunen om vedligehold af stierne mod havet. Stier der er omfattet af aftalen ses på vedlagte kort og forventning er klipning 1-2 gange årligt af de røde stier. Der er udført klipning kort før jul og samtidig blev stien ved den yderste klit ved Flodbækken forbedret.

Se kort


Endelig bemærkes at nedkørslen til havet er blevet udbedret.

Bestyrelsen


2020.03.06

Samarbejdet mellem grundejerforeninger i Tversted: 

Som del af samarbejdet med de andre grundejerforeninger i Tversted præsenteres her et nyhedsbrev bl.a med invitation til offentlige møder om visionsproces i Tversted og kystsikring i Hjørring Kommune. Der præsenteres også en status på kildesortering, hvor det bemærkes at Poul Ankers Klit efter planen ikke er med i det første forsøg i Tversted.

Fællesmøde nyhedsbrev

Bestyrelsen


2020.03.03

Arbejdet med en vision for Tversteds udvikling som blev præsenteret på generalforsamlingen er fortsat i 5 arbejdsgrupper med bidrag fra mange frivillige. Ideer og forslag til handlinger præsenteres samlet i vedlagte dokument.

Se link VISION TVERSTED 2019/2020


2020.12.20

Indbrud i sommerhus: 

Til orientering for grundejerne kan vi oplyse, at en grundejer på Månedalsvej desværre har haft indbrud i sommerhuset i første halvdel af december.

Bestyrelsen opfordrer fortsat til at lave aftaler med naboer om
opsyn med husene og til at være ekstra opmærksomme på, hvem der færdes i
området. Orienter gerne bestyrelsen pr. telefon eller mail, så vi har overblik
over problemets omfang.

Bestyrelsen


2019.12.12

Vejenes tilstand:

Vi nærmer os afslutningen på et år med rekord regn, og vejene er visse steder meget hullede. Desværre er det dårlig årstid til at få udført vedligehold. Vi opfordrer derfor til at køre meget forsigtigt og giv gerne besked videre til brugere eller lejere der ikke nødvendigvis læser hjemmeside. Endelig gøres for en ordens skyld opmærksom på at der ikke ryddes sne.

 

Naturpleje: 

16 grundejere tog imod tilbudet om afhentning af kvas/grene i forbindelse med efterårsferien og vi vil tage debat af fortsættelse på generalforsamlingen. Vejsiderne er blevet klippet i slutningen af november og derudover bemærkes at stien for enden af Månedalsvej repareres når arbejdet på stedet er afsluttet.

Bestyrelsen ønsker alle grundejere en glædelig jul og et godt nytår


2019.09.03

Afhentning af kvas:

Der tilbydes i år afhentning af kvas i forbindelse med efterårsferien, Formålet er som omtalt på generalforsamlingen, at reducere risikoen for brand ved kvas der ligger på grundene samt hjælpe med at sikre området som åben klit natur ved at lette bortskaffelse af kvas.

 

Tilmelding sker ved mail til post@poulankersklit.dk gerne så snart som muligt af hensyn til planlægning og senest mandag den 14. oktober. I tilmelding anføres husets adresse.

 

Kvas der ønskes indsamlet skal ligge i vejsiden senest ved udgangen af søndag den 20. oktober. Indsamling planlægges til tidligt i den følgende uge.

Bestyrelsen


2019.08.23

Veje og vejsider:

Den kraftige regn har givet nogle huller i vejene, og vi har derfor bestilt vedligehold der udføres snarest i tørvejrsperiode. Vi minder igen om hastighedsgrænse på max. 20 km/t, da det har væsentlig betydning for vejens holdbarhed og derudover reducerer gener i form af støv og støj.

 

Vejsiderne vil blive klippet senere i efteråret. Vi minder om at træer ikke må hænge ud over vejene. 

Bestyrelsen


2019.07.22

Visionsproces Tversted: En del af Bolettes oplæg fra generalforsamlingen findes i vedhæftede dokument Drømmen om Tversted hvor der på side 7 er oversigt over de 5 arbejdsgrupper, hvor alle er velkomne til at byde ind med større eller mindre indsats.

 

Stierne mod havet: Der har 16. juli været afholdt møde i sti gruppen der er fælles forum for grundejerforeninger i Tversted Øst. Klipning af stierne mod havet lever ikke op til forventninger efter et møde i marts med Hjørring Kommune. Forventningen var klipning af stierne omkring Flodbækken inklusiv omkørselsstier samt den direkte sti i forlængelse af Svallerhulvej. Det er stier hvor der også er et skilt med badesti fra strandsiden. Vi følger i sti gruppen op så snart det er praktisk muligt, og vil tilstræbe en mere præcis skriftlig aftale fremover baseret på sti kortene over området.

 

Vi vil derudover afsøge muligheder for forbedring af den direkte sti langs Flodbækken og mulighed for at sikre bedre gennemstrømning ved grødeskæring. Forventning er ikke at brug af omkørselsstier helt kan undgås.

Bestyrelsen


2019.05.17

Arealet vest for Poul Ankers Klit:

Der har jf. nyhedsopdatering før påske vist sig uklarhed om arealets status. Arbejdet med et forsøg med en indhegning til islandske heste er derfor stillet i bero indtil situationen er afklaret. Vi vil opdatere med status i sagen senest ved generalforsamlingen den 7. juli hvor vi normalt også vender problemstillinger i nærområdet udenfor Poul Ankers Klit.

 

Fællesmødet mellem grundejerforeninger Tversted Øst:

Der har været afholdt fællesmøde for grundejerforeninger og vejlaug i Tverstes Øst Palmesøndag. Interesserede kan læse referatet her https://vesterklit.dk/attachments/article/199/Referat-Fællesmøde%202019.pdf

Bestyrelsen

 

2019.04.04

Arealet vest for Poul Ankers Klit:

Ejeren af arealet vest for Poul Ankers Klit grænsende op til Rævevej og vores lille fællesareal har søgt og fået tilladelse til at lave en indhegnet fold til heste. Grundejerforeningen er orienteret som naboer til arealet, men er ikke formel høringspart som det er tilfældet indenfor foreningens område. Der bliver tale om en 2 årig prøveperiode forventeligt med 4-6 islandske heste. Grænsen går syd for søen så den nordlige sti til Paradisdalen er uberørt. Stien fra Rævevej til Valmuevej/Kornblomstvej forventes bevaret med låger i hegnet.


I bestyrelsen forholder vi os positivt til det 2 årige forsøg og forventer at det giver en fornuftig naturpleje på området og iøvrigt er i tråd med hele områdets oprindelige anvendelse. Samtidig vil vi dog have opmærksomhed på eventuelle ulemper og opfordre grundejere til at kontakte os med såvel negative som positive oplevelser.

Bestyrelsen


2019.03.03

Ny fredning ved Tversted: Hjørring Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet forslag om fredning af område mellem Tversted Å og Flodbæk fredningen. Der kan læses yderligere om forslaget her https://hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/miljoe-og-natur/natur/tversteds-groenne-front/ .


Der indgår ikke privatejede matrikler i Poul Ankers Klit, men "Højmosen" der er fællesareal ejet af Hjørring Kommune indgår i fredningen. I bestyrelsen forholder vi os i udgangspunkt positivt til forslaget der også indeholder krav om Naturpleje og plejeplaner. Vi forventer også at sende repræsentant til det offentlige møde 27. marts kl. 9 på Tannishus.

Hilsen Torben


2019.02.02

Opdaterede kort med stier: Vi har i samarbejde med de øvrige grundejerforeninger opdateret kort med stier, så stier der ikke var synlige på luftfoto nu er medtaget. Derudover er der nu kort der dækker hele området fra byen til Tversted søerne, som alle kan ses i info afsnittet på hjemmesiden


Hjørring Kommune har på baggrund af ovenstående opdateret baggrundskortene og gjort disse tilgængelige på https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Friluftsliv&Site=HjoerringDer er dermed mulighed for at lave sit helt eget kort over området med det udsnit og målestoksforhold der ønskes.

Bestyrelsen


2018.12.16

Indbrud i sommerhus: Til orientering for grundejerne kan vi oplyse, at en grundejer på Haren desværre har haft indbrud i sommerhuset i uge 50.

Bestyrelsen opfordrer fortsat til at lave aftaler med naboer om opsyn med husene og til at være ekstra opmærksomme på, hvem der færdes i området. Orienter gerne bestyrelsen pr. telefon eller mail, så vi har overblik over problemets omfang.

Bestyrelsen


2018.11.07

Naturpleje Fællesarealer:

Vi har på baggrund af tur på fællesarealer sammen med Hjørring Kommune og på baggrund af debat på Generalforsamling om birketræer aftalt følgende plan for arbejde på fællesarealer her i vinterhalvåret.

Højmosen: Fældning af begyndende vækst af selvsåede birketræer primært i nordenden og det sydvestlige hjørne. Derudover foretages rydning af Hybenrose vækst ved stien i nordenden.

Sti mellem Flodbækvej og Månedalsvej: Fældning af begyndende vækst af selvsåede birketræer langs stien primært i området tættest på højmosen samt fældning af to meget høje fyrre træer tæt på stien.

Fællesareal mellem Bakkevej og Månedalsvej: Hybenroser ved postkasseanlæg ryddes og det tilsvarende i modsatte ende ud mod stien

Sti mod Paradisdalen og Kornblomstvej langs vandhullet: Der udlægges to træbroer ved den fugtige passage, der gerne skal sikre adgang hele året.


2018.09.07

Der er gang i Tversted året rundt, og byen summer af spændende aktiviteter.

Derfor er vi i den luksussituation, at der ligger et andet stort arrangement på Tannishus samme aften som STARTSKUD.

Så for at sikre størst mulig deltagelse i STARTSKUD, flytter vi datoen en uge frem til torsdag den 27. september. Vi beklager forvirringen, og håber så mange som muligt kan deltage den 27


2018.08.27

Kom og vær med til at udstikke kursen for Tversted i fremtiden

Interesserer du dig for, hvad Tversted kan og vil, så kom til STARTSKUD på en visionsplan for Tversted

torsdag den 20. september kl. 19-21 på Klitgården. Du vil få kaffe og kage, et tankevækkende oplæg og en god snak med dine medborgere i Tversted og repræsentanter fra Hjørring Kommune.

Vi håber meget, at så mange som muligt vil møde op til en hyggelig aften og en vigtig snak om, hvor Tversted kan og skal bevæge sig hen i fremtiden. Dette fællesmøde er kun begyndelsen på en spændende proces, så kom og vær med til at sætte retningen fra starten af. Alle er velkomne.

Vi glæder os til at se dig!

Hjørring Kommune og Tversted Borger- og Turistforening.


2018.05.01

Persondata i Grundejerforeningen Poul Ankers Klit:

Med baggrund i EU's nye persondataforordning(GDPR) med ikrafttræden 25. maj 2018 har vi i info afsnittet her på hjemmesiden dokumenteret behandling af persondata i grundejerforeningen.

(se bilag)

Bestyrelsen


2018.01.28

Indbrud i sommerhus

Til orientering for grundejerne kan vi oplyse, at en grundejer på Slugten desværre har haft indbrud i sommerhuset.

Bestyrelsen opfordrer fortsat til at lave aftaler med naboer om opsyn med husene og til at være ekstra opmærksomme på, hvem der færdes i området. Kontakt politiet, hvis I ser noget usædvanligt eller mistænkeligt.

Bestyrelsen


2018.01.23

Flodbækken:

Vi forventer jf. nyheder fra 13/11/17 følgende initiativer omkring Flodbækken i foråret 2018.

Der foretages grødeskæring fra stranden op mod broen til Vesterklit for at sikre større gennemstrømningshastighed. Effekten skulle gerne være, at vandet selv kan opretholde et tilstrækkeligt afløb til havet.

Den relativt nye gangbro mod havet forlænges og søges hævet, og stien beskæres så tilgængeligheden øges.

Omkørselssti vest for Flodbækken og op over klitten til stranden beskæres og gøres mere tilgængelig, så den er et alternativ, hvis området igen bliver oversvømmet.

Endelig overvejes etablering af en ny sti i det højere terræn øst for Flodbækken.

 

Fællesarealet mod Vest:

Der ligger fældede træer for enden af Rævevej også jf. nyheder fra 13/11/17. Træerne fjernes af Hjørring Kommune, men er indtil da til fri afbenyttelse.

Bestyrelsen


2017.12,13

Affaldssortering: "Til oktober 2018 får alle énfamiliehuse i Hjørring Kommune opstillet to to-delte containere derhjemme – det omfatter i første omgang udelukkende helårshuse. Når affaldsindsamlingen ved helårshusene er kommet godt i drift skal der kigges på løsninger for yderligere sortering i sommerhusområderne. Vi forventer at grundejerforeningerne i Tversted bliver inddraget i dette"

Sortering af affald - se bilag

Bestyrelsen


2017.11.27

Naturtilstanden i Tversted Å er løftet markant på to år

På blot to år har den nystartede Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening udviklet Tvedsted Å fra at være områdets ringeste til en af de bedste i hele Vendsyssel. Gennem samarbejde med lokale lodsejere har foreningen skabt god natur med vandløbspleje og afgræsning.

Bilag 1

Bilag 2


2017.11.20

Vedligehold vejsider:

Alle grundejere burde i slutningen af august have modtaget en skrivelse fra Hjørring Kommune

om beplantning i vejsider. Vi vil gerne præcisere at vi i Poul Ankers Klit følger samme princip

(se tegning) af hensyn til klipning af vejsider, renovationskøretøjer, almindelig færdsel og

lokalplanens bestemmelser. Vi vil gerne bede alle grundejere sikre den nødvendige vedligehold af

bevoksning der grænser op til vejene. En del af bevoksningen vurderes at stå på arealer

grundejerforeningen har ansvar for, men det understreges at vi tager en direkte dialog med alle

grundejere inden der gøres noget fra vores side.

Bestyrelsen


2017.11.13

Naturpleje fællesarealer:

Vi har på baggrund af tur i området sammen med Hjørring Kommunes naturmedarbejder aftalt at prioritere fællesarealet mod vest altså området ved stien i forlængelse af Rævevej og stien over mod Paradisdalen. Arbejdet med fældning og beskæring af træer ventes igangsat indenfor 2-3 uger.


Flodbækken:

Vi har holdt to møder i området ved Flodbækken sammen med Hjørring Kommunes naturmedarbejder. Det seneste møde afholdt i efterårsferien havde også deltagelse af Grundejerforeningerne Vesterklit og Paradisdalen samt Tversted Borgerforening. Det er vurderingen, at der er vilje til at finde løsning der sikrer den vitale stiadgang året rundt, og vi vil senere orientere mere detaljeret om de muligheder der arbejdes med.

Bestyrelsen


2017.09.23

Tversted strand bliver smallere.

Se indslag fra TV2 Nord den 20. september 2017.


Tversted strand.

Mange grundejere følger sikkert med interesse og bekymring strandens bredde især ved nedkørslen, og emnet har på det seneste også været omtalt i forskellige medier. Der har også været citater fra en rapport der belyser forventede virkninger på kysten som følge af Hirtshals havns udbygning. Da vi gerne vil bruge hjemmesiden til relevant materiale giver vi adgang til hele rapporten her på siden, men understreger at vi på ingen måde har forholdt os til konklusionerne.

Se rapport


2017.08.30

Vi har på Info området på hjemmesiden indlagt første udgave af kort med stier i Poul Ankers Klit. Grundlaget for kortene er et fint materiale Hjørring Kommune stiller til rådighed på http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Friluftsliv&Site=Hjoerring som er anvendeligt til en lang række formål. Stikortene er baseret på et luftfoto der tages hvert år i det tidlige forår og omfatter derfor de stier som er synlige fra luften. I princippet er det muligt selv at tilføje stier, men det er undladt i den første udgave.


2017.08.04

"Assistance træfældning og oprydning: Hvis I som grundejere planlægger træfældning og oprydning med flishugning eller lignende på egen grund og mangler kontakter kan bestyrelsen hjælpe med henvisning til lokale der udfører arbejde på dette felt."

Bestyrelsen


2017.07.13

Badevandskvalitet

Hjørring kommune har midt i maj måned hyret nyt firma til at måle vandkvalitet og resultater kan ses på dette link https://hjoerring.dk/borger/teknik-miljoe/miljoe-og-natur/vand/badevand/analyser-for-badevand/ Der udtages prøver hver anden uge 7 steder ved Tversted mellem Uggerby Å og Flodbækken. Udover dette udvælges hvert år et vandløb til løbende måling med brug af mobil målestation(Coliguarden), valget er i år faldet på Flodbækken. Målestationen planlægges flyttet til andet vandløb i efteråret.


2017.05.10

Flodbæk

Vi kan oplyse, at Hjørring kommune har fået meddelelse om, at Flodbæk ”løber over” flere steder, og at stien til havet ikke er farbar for gående trafik. Skyldes antagelig en ”prop” i bækken, som hæmmer vandet i at løbe frit mod havet.

Hjørring kommune anerkender problemet og finder forhåbentligt en løsning.


Lokalplansager

Da vi på det seneste har haft flere henvendelser fra grundejere om forskellige projekter i området, som ikke menes at overholde lokalplanens bestemmelser, finder bestyrelsen det nødvendigt, at informere om, at vi har vores lokalplan, som godt nok regulerer vores adfærd, men også beskytter vores fine natur.

Derfor følgende til orientering hvis

Du/I skal bygge om, bygge til, opføre udhus, nye terrasse, foretage terrænregulering

Ønsker at lave en kunstig klit/vold eller opbevare materialer

Have ny TV-antenne eller parabol

Skifte farve og opstille skarnspande

Der findes i lokalplanen (713.1) en udmærket beskrivelse af de hyppigst forekommende projekter. Passer projektet ikke helt til lokalplanen, kan der hos Hjørring kommune søges dispensation fra planens bestemmelser. Det er godt nok lidt ”bøvlet”, men nødvendigt for ikke at komme i unåde hos myndighederne eller hos naboen.

Bestyrelsen for grundejerforeningen har ingen bemyndigelser i forhold til projekter hos den enkelte grundejer. Kræver et projekt dispensation fra lokalplanen, er bestyrelsen høringspart, men det er en sag mellem Hjørring kommune og bestyrelsen.

Link til lokalplan 713.1


2017.03.22

Adgang til ”Højmosen” fra Lyngvej

Efter henvendelse fra grundejere har bestyrelsen nu besluttet og bestilt rydning af buskads på det tilgroede vejstykke mellem Lyngvej 1 og Lyngvej 4. Der anlægges en 2-3 meter bred flisbelagt sti, som derefter vil tjene som en adgangsmulighed til ”Højmosen” fra Lyngvej. Arbejdet er lovet udført inden påske.

Beslutningen er også truffet ud fra et ønske om bevarelse af området som klitområde og en fortsættelse af rydningen af fællesarealerne for højtvoksende træer og buske. Grundejerne opfordres fortsat til også at rydde på egen grund.

Der er kontakt til Hjørring kommune om videreførelse af stien hen over ”Højmosen”.

Bestyrelsen


Til top